KALİTE / ARGE

Müşteri beklentilerini karşılamak,

Kaliteyi, performansı, verimliliği sürekli arttırmak,

Proaktif yaklaşımla sonuçları yönlendirmek,

Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve performansını geliştirmek,

Tüm faaliyetlerde şeffaf bir yönetim tarzı sergilemek,

Tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşarak topluma katma değer sağlamak,

Faaliyetlerimize konu olan alanlarda yasal gereklilikleri, ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet standartlarını, teknolojik yenilikleri izleyerek bu bilgileri güncel tutarak uygulanabilir şartları yerine getirmek,

Sürekli gelişmeye açık, dinamik bir kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürülebilirliği sağlamak,