SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI ( LPG )

Ham petrolün rafinelerde arıtılmasıyla veya doğal gazdan elde edilen LPG, çelik tüplere doldurularak tüketiciye sunulmaktadır. LPG, bütan ve propan gazlarına ve bunların belirli oranlarındaki karışımlarına verilen genel isim olup yüksek yoğunluğu sebebi ile havadan ağır olan LPG hidrokarbon esaslı yanıcı bir gazdır. Doğalgaz arzının kısıtlı olduğu veya yakın bir gelecekte doğal gazın ulaşamayacağı bölgelerde alternatif yakıt olarak LPG ‘yi AYEM ENERJİ gaz tedarik firmalarının uygun gördüğü şartnamelere göre tesisatın projelendirmesi ve uygulanması hizmetini vermektedir.