ATIK SU ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

Tekstil ürünlerinin yıkanması, boyanması gibi işlemlerde yoğun su kullanımı gerekmektedir. Birçok uygulamada bu su 90-130 ºC ye kadar ısıtılarak sonrasında da deşarj edilmektedir. Kurulan sistemde atılan bu sıcak su uygun deşarj sistemi ile depolanmakta ve pompa vasıtası ile ısı geri kazanım sistemime basılmaktadır. Isı geri kazanım sistemine soğuk temiz su verilerek atık suyun ısısı ile sıcaklığı arttırılmaktadır. Sıcaklığı arttırılan temiz su proseste uygun şartlarda kullandırılmaktadır. Bu sayede enerji maliyetleri düşürülmektedir. Firmamız işletmenin koşullarını da göz önünde bulundurarak uygun sistem dizaynı ve kurulumunu gerçekleştirmektedir.