ENERJİ ETÜDÜ

Enerji etüdü, bina veya tesis için uygun ekipmanlarla çeşitli ölçme tekniklerini barındıran enerji verimliliğini artırıp, sarfiyatı minimuma indirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır.