RAM MAKİNASI ATIK BACA FİLTRESİ

Tekstil fabrikalarında kullanılan ram kumaş kurutma ve fikse makinalarının atık bacalarından çıkan yağ, kimyasal gazlar ve kaba partiküllerin elektrostatik filtreleme esasına dayanarak filtre edilmesi ve ısı geri kazanım sistemi ile entegre çalışarak enerji verimliliği ve çevreye yayılan emisyonların azaltılması ve koku sorununun ortadan kaldırılması üretimini gerçekleştirdiğimiz filtre ve ısı geri kazanım sistemi tarafından gerçekleştirmektedir.