SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ ( LNG )

Bölgesel koşullar nedeniyle gaz dağıtım şirketleri tarafından gaz arzının sağlanamadığı durumlarda ya da gazı transfer etmek amacıyla kurulacak boru hattı inşasının yüksek maliyetli olması durumunda doğalgaz Soğutma işleminden geçirilerek -162°C’de sıvılaştırma sonucunda hacimsel olarak 600 kat küçültülerek enerji ihtiyacı olan yerlere kolayca taşınabilir. AYEM ENERJİ gaz tedarik firmalarının uygun gördüğü şartnamelere göre LNG tesisatı projelendirme ve uygulama hizmeti vermektedir.