ENERJİ İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmelerde otomasyon ve enerji izleme sistemleri ile emekten tasarruf edilerek, üretimde verimlilik artışı sağlanabilir. Bu sistemlerin kullanılması sonucu üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdahaleyi gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.