POLİTİKALAR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak.

Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın, sahip olduğu varlıklarını koruyacak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.

Çalışanlarımızın kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını, tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi, çalışmalarımız ile düzenleyici, yönlendirici ve takipçi rol oynamak.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde öncü rol oynamayı ve tecrübelerimizi üçüncü taraflara aktarmak.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerimizi dokümante ederek devamlı iyileştirilmesi için gerekli kaynağı ayırmak, periyodik kontrolleri gerçekleştirmek ve yönetimin gözden geçirmeler ile devamlılığını sağlamak.