ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİMİ

Enerji verimliliği alanında danışmanlık hizmeti veren şirketimiz enerjinin gereksiz ve atıl kullanım alanlarını belirleyip enerji giderlerini azaltacak projeler geliştirmektedir. İşletmeler enerji tasarrufu sağlayan projeleri gerçekleştirdiklerinde enerji maliyetleri ile birlikte CO₂ gazı emisyonunu da önemli miktarda azalma sağlamaktadır. Bu sayede ekolojik denge korunarak tabiat ve doğanın zararlı etmenlerden korumasına katkı sağlanmaktadır.