DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sanayide ve konutlarda Enerji Verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, verimlilik arttırıcı projeler, kontrol ve otomasyon sistemleri, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Sanayi sektöründeki işletmelerin proseslerine uygun, farklı enerji tasarruf önlemleri ve enerji verimli teknolojilerin yardımıyla enerji kullanımlarını verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanımak ve bu yönde sağlanan teşvik ve krediler hakkında bilgilendirme çalışmaları ile sanayide enerji verimliliğinin artırılması sağlanmaktadır.